Teknologi

Bouvet tilbyr hele spekteret av tjenester som er nødvendig for å etablere og forvalte gode IT-løsninger. Dette inkluderer teknisk infrastruktur, arkitektur, systemutvikling, integrasjon, databaser og drift.  Vi følger systemene gjennom hele livssyklusen fra analyse av forretningsbehov, gjennom utviklingsfase og til en effektiv forvaltning.

Bouvet leverer også en rekke kurs innenfor informasjonsteknologi. Dette er alt fra kurs for sluttbrukere til avanserte kurs for programmerere. Les mer på våre kurssider.

Våre konsulenter har både god, generell virksomhetsforståelse og dyp teknisk innsikt. Sammen med kundens kunnskap om egen virksomhet og egne behov, sikrer dette et vellykkede utviklings- og forvaltningsprosesser.

Bouvet har flere leveransemodeller:

  • Bistand og spesialkompetanse til prosjekter som kunden kjører selv
  • Systemleveranser der Bouvet tar ansvar for etablering og utvikling av løsninger
  • Totalansvar for forvaltning, videreutvikling og support for kundens systemer.
     

Våre tjenester er basert på gjennomarbeidede og dokumenterte metoder som sikrer kvalitet og at kundens reelle behov blir ivaretatt. Vår kompetanse innenfor brukeropplevelser og virksomhetsstyring sikrer at løsningene ikke bare blir teknisk gode, men at de også er riktig utformet i forhold til brukermessige og forretningsmessige behov.

Ta kontakt med ditt nærmeste Bouvet-kontor for mer informasjon.

REFERANSER