Virksomhetsstyring

Styring av moderne virksomheter er komplekst. Bouvet kan tilby rådgivning, metoder og løsninger som gjør at din virksomhet klarer å håndtere denne kompleksiteten.

Prosesser: Finnes det et omforent bilde av virksomhetens prosesser? Er dagens prosesser tilpasset morgendagens utfordringer? Hvordan kan IT-støtte gjør dine prosesser mer effektive?

Informasjon: Informasjon er en av de viktigste ressursene i en moderne virksomhet. Hvordan håndterer din virksomhet informasjon? Hvem har ansvar for å oppdatere de ulike typene av informasjon? Er informasjonen sporbar og lett å gjenfinne? Tilfredsstilles de kravene som stilles til informasjonshåndtering i denne typen virksomhet?

Business intelligence: Hva er de viktigste styringsdataene for din virksomhet? Hvor oppdaterte og lett tilgjengelig er disse styringsdataene? Presenteres disse på en måte som gjør deg i stand til raskt å ta beslutninger når omgivelsene endrer seg?

Forretningssystemer/ERP: Har du et forretningssystem som dekker dine behov på en effektiv måte? Bouvet har lang erfaring med tilpasning og implementering av ERP-systemer.

Vår kompetanse på virksomhetsstyring sammen med vår bredde innenfor teknologi og brukeropplevelser gir Bouvet en unik posisjon. Dette sikrer at vi kan implementere løsninger som ikke bare dekker dine forretningsmessige behov, men som også spiller sammen med dine teknologiløsninger og gir brukerne en effektiv arbeidsflate.

Kurs: Bouvet tilbyr også en rekke kurs innenfor virksomhetsstyring. Blant annet er vi eneste SAP Education Partner for SAP Norge. Det vil si at SAP har gitt Bouvet ansvaret for alle åpne SAP-kurs i Norge. Les mer på våre kurssider.

Ta kontakt med ditt nærmeste Bouvet-kontor for mer informasjon.

REFERANSER